Thế nào là lượt đánh giá đã được xác thực?

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Thế nào là lượt đánh giá đã được xác thực?

Moveek coi trọng tính trung lập – khách quan của khán giả và không chấp nhận bất cứ hình thức seeding nào gây bất lợi / có lợi đối với một tựa phim bất kỳ.

Người dùng có tài khoản đăng ký tại website Moveek.com có quyền chấm điểm cũng như viết đánh giá cho tất cả các bộ phim mình muốn, nhưng chỉ các đánh giá đáp ứng đủ những điều kiện sau mới được tính vào thang điểm chung của bộ phim, và được gọi là đánh giá đã được xác thực:

  • Đánh giá được duyệt hiển thị tại trang đánh giá của phim
  • Hoặc đánh giá của thành viên đã xác thực tài khoản tại đây
  • Hoặc đánh giá của thành viên đã mua vé phim đó tại website Moveek.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.