Thanh toán bằng Ví điện tử MoMo

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn thanh toán
  3. Thanh toán bằng Ví điện tử MoMo

Bước 1: Chọn Ví MoMo là hình thức thanh toán

Bước 2:

2.1 – Nếu bạn dùng máy tính

Bạn sẽ được chuyển sang trang mới chứa Mã QR để thanh toán.

Bật ứng dụng MoMo và sử dụng tính năng Quét mã để tiến hành thanh toán.

2.2 – Nếu bạn dùng điện thoại

Nhấn vào nút Thanh toán bằng ứng dụng MoMo để mở app MoMo.

Bước 3:

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Xác nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published.