Thanh toán bằng Quét mã QR

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn thanh toán
  3. Thanh toán bằng Quét mã QR

Nếu bạn sử dụng ứng dụng của các ngân hàng sau thì có thể sử dụng tính năng QR Pay để thanh toán.

Bước 1:

Sau khi có mã QR ở bước này, bạn mở ứng dụng ngân hàng của mình lên và chọn hình thức thanh toán QR Pay. Ở ví dụ này là app Vietcombank.

Bước 2:

Dùng camera của ứng dụng để scan mã QR hiển thị trên màn hình. Nếu thành công, ứng dụng của bạn sẽ chuyển sang màn hình hiển thị thông tin giao dịch.

Vui lòng kiểm tra số tiền, rồi nhấn Thanh toán.

Bước 3: Xác nhận giao dịch

Hãy kiểm tra thông tin đơn hàng thêm lần nữa, chọn tài khoản nguồn rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Nhập mã OTP

Bạn sẽ nhận được mã OTP gửi qua tin nhắn, nhập mã OTP vào màn hình này để xác nhận thanh toán.

Bước 5: Thành công. Bạn sẽ nhận được mã vé qua tin nhắn và email đã nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.