Làm thế nào để hiển thị “Tài khoản đã được xác thực”?

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Làm thế nào để hiển thị “Tài khoản đã được xác thực”?

Tài khoản đã được xác thực là tài khoản hiển thị dấu tick xanh ở góc phải bên dưới ảnh đại diện.

Tài khoản đã được xác thực giúp tăng độ tin cậy ở các bài đánh giá phim của bạn, đồng thời lượt chấm điểm cũng sẽ được tính vào thang điểm chung của phim. Xem thêm tại đây.

Ngoài ra, người dùng đã xác thực tài khoản sẽ được kích hoạt trang cá nhân lưu lại những thông tin, lượt chấm điểm cũng như chia sẻ sở thích phim ảnh của mình.

Làm thế nào để hiển thị “Tài khoản đã được xác thực”?

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tại đây, rồi sau đó:

Hoặc làm theo các bước tại đây.

Nếu gặp vấn đề trong việc xác thực tài khoản, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ của Moveek để được trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.