Hướng dẫn xác thực số điện thoại

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Hướng dẫn xác thực số điện thoại

Bước 1: Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào tên tài khoản của bạn ở góc phải trên màn hình, chọn Quản lý tài khoản.

Bước 2: Trong màn hình Quản lý tài khoản, bấm vào nút Xác thực số điện thoại.

Bước 3: Nhập số điện thoại của bạn và bấm vào nút Tiếp tục.

Bước 4: Kiểm tra lại số điện thoại của bạn và bấm Yêu cầu gửi mã xác thực.

Bước 5: Moveek sẽ gửi mã xác thực gồm 6 ký tự đến số điện thoại bạn đã đăng ký. Hãy kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác thực vào form và nhấn Xác thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *