Hướng dẫn tạo tài khoản khi mua vé

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Hướng dẫn tạo tài khoản khi mua vé

Bước 1: Tại bước Nhập thông tin thanh toán (xem Hướng dẫn các bước mua vé), nếu chưa có tài khoản Moveek, bạn có thể tạo nhanh bằng cách tick vào tùy chọn Tạo tài khoản với email và số điện thoại này ở phần Thông tin cá nhân.

Bước này sẽ báo lỗi nếu email hoặc số điện thoại của bạn đã tồn tại trong hệ thống. Bạn có thể thử đăng nhập lại hoặc thay đổi thông tin rồi tick lại vào tùy chọn Tạo tài khoản với email và số điện thoại này cho đến khi thành công (như hình).

Bước 2: Bạn cứ tiếp tục quá trình mua vé – lúc này đơn hàng đã được ghi nhận vào tài khoản của bạn. Trong khi đó, bạn sẽ nhận được 1 email hướng dẫn hoàn thành việc đăng ký bằng cách nhấn vào link gửi kèm.

Bước 3: Xác nhận lại thông tin cá nhân, đồng thời nhập 1 mật khẩu mới cho mình rồi nhấn Hoàn thành đăng ký.

Chúc mừng, tài khoản của bạn đã được tạo và kích hoạt thành công. Lần tới hãy đăng nhập trước khi mua vé nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.