Hướng dẫn tạo tài khoản bằng Facebook

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Hướng dẫn tạo tài khoản bằng Facebook

Bước 1: Ở trang Đăng ký tài khoản, thay vì đăng ký bằng cách truyền thống, bạn có thể nhấn vào nút Đăng ký bằng Facebook để tạo tài khoản nhanh hơn cũng như không cần nhập tên tài khoản và mật khẩu ở các lần đăng nhập sau.

Bước 2: Hộp thoại yêu cầu cho phép Moveek sử dụng tài khoản Facebook của bạn sẽ hiện lên. Hãy nhấn Tiếp tục dưới tên … để cho phép.

Bước 3: Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn, đồng thời nhập 1 mật khẩu mới cho mình để bạn có thể đăng nhập bằng email lẫn Facebook, rồi nhấn Hoàn thành đăng ký.

Bước 4: Kích hoạt tài khoản

Kiểm tra email đã đăng ký và nhấn vào link kích hoạt để kích hoạt tài khoản của mình.

Xong, từ giờ bạn đã có thể đăng nhập Moveek chỉ với 1 click duy nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.