Nhập tên tài khoản và mật khẩu đã chọn ở bước đăng ký và nhấn Đăng nhập.