Moveek’s Approved Critics

  1. Trung Tâm Hỗ Trợ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Moveek’s Approved Critics

Bên cạnh lượt chấm điểm thông thường của khán giả, Moveek còn cung cấp thêm các bài đánh giá đến từ các nhà phê bình phim được xác thực bởi Moveek (Moveek’s Approved Critics) nhằm mang lại những góc nhìn sâu sắc hơn từ những người có hoạt động liên quan đến ngành điện ảnh.

Moveek’s Approved Critics

Moveek’s Approved Critics là nhóm các nhà phê bình đã được xác thực bởi Moveek. Đây là những cá nhân có hoạt động liên quan đến nghệ thuật – giải trí nói chung, cũng như ngành điện ảnh nói riêng.

Các bài đánh giá của thành viên thuộc Moveek’s Approved Critics sẽ được hiển thị khác biệt với bài đánh giá của thành viên thông thường.

Đánh giá được thu thập như thế nào?

Nhà phê bình có thể tự gửi đánh giá lên website, hoặc Moveek sẽ chia sẻ lại phần đánh giá đươc trích từ các trang báo với sự đồng thuận của tác giả.

Với các đánh giá do Moveek chia sẻ lại, tác giả có toàn quyền chỉnh sửa nội dung theo ý muốn cho phù hợp, bao gồm điểm đánh giá.

Làm thế nào để tham gia Moveek’s Approved Critics?

Nếu bạn đã / đang làm việc tại các trang báo hoặc công việc có liên quan đến ngành phim, cũng như các cộng đồng điện ảnh, bạn có thể yêu cầu tham gia bằng cách gửi email đến địa chỉ huyle@moveek.vn, đồng thời đính kèm 1 trong các thông tin sau:

  • Một số bài đánh giá ngắn (100-150 chữ) đã đăng tải ở một kênh bất kỳ
  • Một số bài viết đã được đăng tải trên các trang báo (giấy – hình ảnh / điện tử – link)

Leave a Reply

Your email address will not be published.